آموزش

این بخش شامل آموزش طراحی سازه به وسیله نرم افزارهای موجود و دیگر آموزش های پیرامون سازه می باشد.

گره مرکزی

آموزش مجازی هرآنچه در حوالی گره مرکزی

این فایل آموزشی با توجه به مسابقات برگزار شده و مشکلی که سازندگان در ساختن بولت برای بارگذاری با آن مواجه بوده اند،تهیه شده است. ...

جزییات بیشتر