تکنوطابس

همواره مسابقات در زمینه های علمی موجب پیشرفت و نوآوری در شاخه های علمی مختلف شده است.ما نیز پس از سال ها تلاش بی وقفه در زمینه سازه های ماکارونی بر آن شدیم تا در جهت مسابقات این بخش از علم عمرانی قدم برداریم.این بخش به منظور اطلاع رسانی مسابقات راه اندازی شد تا به سهم خود،گامی در جهت افزایش علم این مرز و بوم برداشته باشیم.

جک هیدرولیک تکنوطآبس

جزییات بیشتر

دستگاه تست المان بار محوری فشاری

جزییات بیشتر

جک هیدرولیک بارگذاری

جزییات بیشتر