تکنوطابس

همواره مسابقات در زمینه های علمی موجب پیشرفت و نوآوری در شاخه های علمی مختلف شده است.ما نیز پس از سال ها تلاش بی وقفه در زمینه سازه های ماکارونی بر آن شدیم تا در جهت مسابقات این بخش از علم عمرانی قدم برداریم.این بخش به منظور اطلاع رسانی مسابقات راه اندازی شد تا به سهم خود،گامی در جهت افزایش علم این مرز و بوم برداشته باشیم.

برای مشاهده جزییات همکاری ما با مراکز آموزشی،مرکز مورد نظر را انتخاب کنید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

برج میلاد تهران

دانشگاه مازندران

دانشگاه پیام نور

دانشگاه تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

موسسه آموزش عالی خزر

دانشگاه رازی کرمانشاه