مسابقات

همواره مسابقات در زمینه های علمی موجب پیشرفت و نوآوری در شاخه های علمی مختلف شده است.ما نیز پس از سال ها تلاش بی وقفه در زمینه سازه های ماکارونی بر آن شدیم تا در جهت مسابقات این بخش از علم عمرانی قدم برداریم.این بخش به منظور اطلاع رسانی مسابقات راه اندازی شد تا به سهم خود،گامی در جهت افزایش علم این مرز و بوم برداشته باشیم.

عنوان مسابقه: اولین دوره مسابقات استانی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

تاریخ برگزاری مسابقه: 26 اردیبهشت 1397

-...

جزییات بیشتر

عنوان مسابقه: ششمین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

تاریخ برگزاری مسابقه: 20 و 21 اردیبهشت 1397

انجمن علمی عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی،پس از برگزاری موفق پنج دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی،در نظر دارد ششمین دو...

جزییات بیشتر