مسابقات

همواره مسابقات در زمینه های علمی موجب پیشرفت و نوآوری در شاخه های علمی مختلف شده است.ما نیز پس از سال ها تلاش بی وقفه در زمینه سازه های ماکارونی بر آن شدیم تا در جهت مسابقات این بخش از علم عمرانی قدم برداریم.این بخش به منظور اطلاع رسانی مسابقات راه اندازی شد تا به سهم خود،گامی در جهت افزایش علم این مرز و بوم برداشته باشیم.

عنوان مسابقه: اولین دوره مسابقات استانی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

نوع مسابقه: دانشجویی

برگزارکننده: دانشگاه پیام نور اهواز با همکاری انجمن کشوری تات ماکارون

تاریخ برگزاری: 26 اردیبهشت 1397

مکان برگزاری: دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

در حال برگزاری

-