کارگاه

بشر همواره بصورت خودآگاه یا ناخودآگاه در حال آموزش دیدن و آموزش دادن بوده و اهمیت آموزش در جهت افزایش توانمندی علمی و عملی بر کسی پوشیده نیست.در همین راستا تیم ما اقدام به برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی با اساتید مجرب،در جهت انتقال علم همراه با تجربه و عمل،نموده است.امید است پس از پایان کارگاه ها دانشجویانی کارآزموده برای جامعه عزیزمان تربیت نموده باشیم.

عنوان کارگاه: کارگاه دانشجویی تبریز

تاریخ برگزاری کارگاه: 18الی20 بهمن 1395

آرشیو

کارگاه دانشجویی تبریز در 18 الی 20 بهمن 1395 توسط مهندس علیرضا نظری ......

جزییات بیشتر

عنوان کارگاه: کارگاه SNC تهران

تاریخ برگزاری کارگاه: ۲۱الی۲۳تیر۱۳۹۵

آرشیو

این کارگاه در تاریخ 21 الی 23 تیر 95 در شهر تهران،با تدریس جناب مهندس علی رنود و با همکاری خانم ها نرگس رضوانی و آوا وثوق برگزار گردی...

جزییات بیشتر

عنوان کارگاه: کارگاه تهران در سرای محله اباذر

تاریخ برگزاری کارگاه: ۲۷الی۲۹مرداد۱۳۹۵

آرشیو

کارگاه سرای محله اباذر تهران در تاریخ 27 الی 29 مرداد 95،با همکاری مجموعه های تات ماکارون و سازه ماکارون برگزار گردید. در این کارگ...

جزییات بیشتر

عنوان کارگاه: کارگاه اتباع غیر ایرانی قم

تاریخ برگزاری کارگاه: ۲۶الی۳۰ تیر۱۳۹۵

آرشیو

این کارگاه در راستای اولین مسابقه کشوری سازه های ماکارونی مخصوص اتباع غیر ایرانی،در گرایش سازه سنگین دهانه یک متر برگزار شد. ...

جزییات بیشتر

عنوان کارگاه: کارگاه خرم آباد

تاریخ برگزاری کارگاه: ۲۴و۲۵ مرداد۱۳۹۵

آرشیو

کارگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد با همکاری مجموعه تات ماکارون در تاریخ 24 و 25 مرداد 95 برگزار شد. در این کارگاه ساخت سازه ...

جزییات بیشتر

عنوان کارگاه: کارگاه دانش آموزی دبیرستان فرزانگان زنجان

تاریخ برگزاری کارگاه: اسفند ماه 1395

آرشیو

کارگاه آماده سازی دانش آموزان در اسفند ماه 1395 جهت شرکت در هشتمین د......

جزییات بیشتر

عنوان کارگاه: کنفرانس مصالح نوین در مهندسی عمران

تاریخ برگزاری کارگاه: 4 الی 6 آبان 95

آرشیو

این کنفرانس در تاریخ 4 الی 6 آبان ماه 1395 در راستای کنفرانس مصالح نوین در مهندسی عمران،در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید. مج...

جزییات بیشتر

عنوان کارگاه: کارگاه دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ برگزاری کارگاه: 12 اسفندماه 1395

آرشیو

این کارگاه در تاریخ 12 اسفند ماه 1395 در شهر اصفهان ......

جزییات بیشتر

عنوان کارگاه: کارگاه دانشگاه آزاد دشتستان

تاریخ برگزاری کارگاه: 24 و 25 اردیبهشت 1396

آرشیو

-...

جزییات بیشتر

عنوان کارگاه: کارگاه آموزشی سازه های ماکارونی اصفهان

تاریخ برگزاری کارگاه: 4 الی 7 شهریورماه 1396

آرشیو

-...

جزییات بیشتر

عنوان کارگاه: کارگاه آموزشی سازه های ماکارونی تبریز

تاریخ برگزاری کارگاه: 9 الی 11 شهریورماه 1396

آرشیو

-...

جزییات بیشتر

عنوان کارگاه: کارگاه آموزشی سازه های ماکارونی

تاریخ برگزاری کارگاه: 22 و 23 تیرماه 1396

آرشیو

-...

جزییات بیشتر

عنوان کارگاه: کارگاه آموزشی سازه های ماکارونی قروه درجزین

تاریخ برگزاری کارگاه: 4 الی 8 بهمن 1396

آرشیو

-...

جزییات بیشتر

عنوان کارگاه: کارگاه آموزشی سازه های ماکارونی آباده

تاریخ برگزاری کارگاه: 11 و 12 بهمن 1396

آرشیو

-...

جزییات بیشتر