مسابقات

همواره مسابقات در زمینه های علمی موجب پیشرفت و نوآوری در شاخه های علمی مختلف شده است.ما نیز پس از سال ها تلاش بی وقفه در زمینه سازه های ماکارونی بر آن شدیم تا در جهت مسابقات این بخش از علم عمرانی قدم برداریم.این بخش به منظور اطلاع رسانی مسابقات راه اندازی شد تا به سهم خود،گامی در جهت افزایش علم این مرز و بوم برداشته باشیم.

اولین دوره مسابقات ملی سازه های ماکارونی دانشگاه تهران

مسابقه : دانشجویی-دانش آموزی

برگزارکننده: انجمن علمی دانشکده علوم مهندسی و انجمن علمی دانشکده مهندسی دانشگاه تهران با همکاری انجمن کشوری تات

تاریخ برگزاری: 29 آبان الی 1 آذر 1396

مکان برگزاری:دانشگاه تهران

لطفا برای دانلود فایل نتایج مسابقات ابتدا در سایت ثبت نام نمایید.

اولین دوره مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه تهران،29 آبان لغایت 1 آذرماه 96،با همکاری انجمن کشوری تات ماکارون برگزار شد.در این مسابقه بیش از 200 سازه در قالب گرایش های دانشجویی و دانش آموزی شرکت داشتند.

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-

مسابقه سازه ماکارونی

-