مسابقات

همواره مسابقات در زمینه های علمی موجب پیشرفت و نوآوری در شاخه های علمی مختلف شده است.ما نیز پس از سال ها تلاش بی وقفه در زمینه سازه های ماکارونی بر آن شدیم تا در جهت مسابقات این بخش از علم عمرانی قدم برداریم.این بخش به منظور اطلاع رسانی مسابقات راه اندازی شد تا به سهم خود،گامی در جهت افزایش علم این مرز و بوم برداشته باشیم.

هشتمین دوره مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه ملایر

مسابقه : دانشجویی

برگزارکننده: دانشگاه ملایر با همکاری انجمن تات

تاریخ برگزاری: 23 اردیبهشت 1396

مکان برگزاری:دانشگاه ملایر

لطفا برای دانلود فایل نتایج مسابقات ابتدا در سایت ثبت نام نمایید.

-

مسابقه ملایر 96

مسابقات ملایر 96

مسابقه ملایر 96

مسابقات ملایر 96

مسابقه ملایر 96

مسابقات ملایر 96

مسابقه ملایر 96

مسابقات ملایر 96

مسابقه ملایر 96

مسابقات ملایر 96

مسابقه ملایر 96

مسابقات ملایر 96

مسابقه ملایر 96

مسابقات ملایر 96

مسابقه ملایر 96

مسابقات ملایر 96

مسابقه ملایر 96

مسابقات ملایر 96

مسابقه ملایر 96

مسابقات ملایر 96

مسابقه ملایر 96

مسابقات ملایر 96

مسابقه ملایر 96

مسابقات ملایر 96

مسابقه ملایر 96

مسابقات ملایر 96

مسابقه ملایر 96

مسابقات ملایر 96

مسابقه ملایر 96

مسابقات ملایر 96