مسابقات

همواره مسابقات در زمینه های علمی موجب پیشرفت و نوآوری در شاخه های علمی مختلف شده است.ما نیز پس از سال ها تلاش بی وقفه در زمینه سازه های ماکارونی بر آن شدیم تا در جهت مسابقات این بخش از علم عمرانی قدم برداریم.این بخش به منظور اطلاع رسانی مسابقات راه اندازی شد تا به سهم خود،گامی در جهت افزایش علم این مرز و بوم برداشته باشیم.

مسابقات کشوری اتباع غیر ایرانی

مسابقه : دانشجویی-دانش آموزی

برگزارکننده: گروه مهندسان آینده افغانستان

تاریخ برگزاری: 21 و 22 مرداد 95

مکان برگزاری:دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

لطفا برای دانلود فایل نتایج مسابقات ابتدا در سایت ثبت نام نمایید.

اولین مسابقه کشوری اتباع غیر ایرانی،توسط گروه مهندسان آینده افغانستان با همکاری کانون علمی فرهنگی تدبیر به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم برگزار گردید. شرکت کنندگان این دوره،دانشجویان و دانش آموزان اتباع غیر ایرانی حاضر در ایران بودند. این مسابقه با شرکت 52 تیم و در مجموع 112 سازه به پایان رسید. داوری این دوره از مسابقات را مهندس علی رنود،با همکاری مهندس سلمان توکل و خانم ها نرگس رضوانی و آوا وثوق بر عهده داشتند. همچنین بارگذاری سازه ها توسط جک هیدرولیک تکنوطآبس انجام شد.

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

اولین مسابقه اتباع غیر ایرانی

58.22% buffered00:00Current time00:36

بارگزاری با جک هیدرولیک تکنوطابس

58.22% buffered00:00Current time00:36

بارگزاری با جک هیدرولیک تکنوطابس

58.22% buffered00:00Current time00:36

بارگزاری با جک هیدرولیک تکنوطابس