...

اطلاعات تماس

آدرس دبیرخانه خوزستان – اهواز – امانیه – شرکت دانش بنیان جهان صنعت جنوب
شماره تلفن دبیرخانه انجمن تات: ۰۹۳۸۵۵۰۰۴۵۴ تجهیزات تکنوطابس: ۰۹۳۵۹۳۶۱۲۷۶ دبیرخانه چاپک کاپ: ۰۹۱۲۹۰۵۱۴۸۶
آدرس ایمیل مسابقات: info@tatmakaron.com مدیر سایت: TATmakaron@gmail.com
جزئیات دیگر اینستاگرام و تلگرام تات: @TATmakaron تلگرام چاپک کاپ : @tatmakaron

ارتباط با ما

موقعیت ما