...

راندمان ۴۵ سانتیمتر آزاد

دانلود آیین نامه

راندمان ۴۵ سانتیمتر دانش آموزی

دانلود آیین نامه

سازه فشاری آزاد

دانلود آیین نامه

سازه فشاری دانش آموزی

دانلود آیین نامه
دانلود فایل هزینه ها و جوایز مسابقات
دانلود فایل اطلاعیه ثبت نام
اطلاعیه مهم داوری
ثــــبت نــــام

زمان باقی مانده تا شروع مسابقات

[/hm_column]