...
اطلاعیه ثبت نام و داوری بخش سازه ماکارونی چاپک کاپ دفترچه قوانین جامع رباتیک چاپک کاپ ثبت نام سازه ماکارونی چاپک کاپ اطلاعیه جوایز بخش سازه ماکارونی چاپک کاپ(به زودی)

سازه هدفمند  دانش آموزی مسابقات چاپک

دانلود آیین نامه

فشاری دانش آموزی مسابقات چاپک

دانلود آیین نامه

سازه بتنی محافظ تخم مرغ

دانلود آیین نامه

زمان باقی مانده تا شروع مسابقات

اتمام مسابقات