...
اطلاعیه ثبت نام و داوری بخش سازه ماکارونی چاپک کاپ دفترچه قوانین جامع رباتیک چاپک کاپ ثبت نام سازه ماکارونی چاپک کاپ اطلاعیه جوایز بخش سازه ماکارونی چاپک کاپ(به زودی)

سازه هدفمند  دانش آموزی مسابقات چاپک

دانلود آیین نامه

فشاری دانش آموزی مسابقات چاپک

دانلود آیین نامه

سازه بتنی محافظ تخم مرغ

دانلود آیین نامه

سازه راندمانی آزاد

دانلود آیین نامه

سازه فشاری ویژه

دانلود آیین نامه

سازه فشاری آزاد

دانلود آیین نامه

سازه فشاری دانش آموزی

دانلود آیین نامه
اطلاعیه ثبت نام جدید کارون کاپ ثبت نام کارون کاپ اطلاعیه جوایز و داوری کارون کاپ

زمان باقی مانده تا شروع مسابقات

زمان باقی مانده تا شروع مسابقات