...
اطلاعیه ثبت نام و داوری ثبت نام سازه ماکارونی مسابقات دانشگاه کردستان اطلاعیه جوایز سازه ماکارونی

سازه فشاری آزاد

دانلود آیین نامه

راندمان دانش آموزی

دانلود آیین نامه

راندمان آزاد

دانلود آیین نامه

زمان باقی مانده تا شروع مسابقات